Nữ Hoàng Elizabeth II qua đời, thọ 96 tuổi

Nữ Hoàng Elizabeth II và Thái Tử Charles
- Quảng Cáo -

CTMM

Nữ Hoàng Anh, Elizabeth Đệ Nhị đã qua đời vào ngày 8 Tháng 9, 2022 tại nhà riêng tại Balmoral, hưởng thọ 96 tuổi.

Nữ Hoàng Elizabeth II lên ngôi năm 1952 và ở ngôi hơn 70 năm.

Trong 70 năm ở ngôi, Nữ Hoàng Elizabeth đã làm việc với 15 đời Thủ Tướng Anh, đầu tiên là Thủ Tướng Winston Churchill và người thứ 15 là bà tân Thủ Tướng Liz Truss vừa nhậm chức cách đây 2 ngày.

- Quảng Cáo -

Nữ Hoàng đã xuất ngoại tổng cộng 260 lần, từng thăm viếng hơn 100 quốc gia trên thế giới nhưng chưa từng đến Việt Nam.

Phu quân của Nữ Hoàng Elizabeth II là Quận Công Philip qua đời năm ngoái 2021 thọ 99 tuổi.

Tin tức về việc Nữ Hoàng Anh qua đời tràn ngập thế giới trong ngày hôm nay và chắc còn tiếp tục trong những ngày sắp tới.

Nữ Hoàng Elizabeth II là Nữ Hoàng của nước Anh và đồng thời cũng là Nữ Hoàng của nhiều nước trong Khối Thịnh Vượng Chung.

Con trai của Nữ Hoàng là Thái Tử Charles sẽ kế vị ngai vàng và trở thành Quốc Vương Anh.

- Quảng Cáo -