Cách này hay

- Quảng Cáo -

Chính phủ Ucraina từ 10 ngày nay thiết lập đường dây nóng, để thân nhân của lính Nga có thể tìm kiếm thông tin về người thân của họ, thậm chí đồng ý trao trả tù bình Nga không điều kiện, nếu gia đình họ chịu tới Kyiv để nhận con cháu về.

“Chúng tôi không muốn giam giữ hàng ngàn tù binh chiến tranh, cũng không cần hàng ngàn xác chết của những người lính Nga. Chúng tôi không muốn chiến tranh, chúng tôi muốn hòa bình. Chúng tôi chỉ mong muốn các bạn yêu con trẻ của các bạn, hơn là sợ chính quyền” – tổng thống Ucraina Zelensky phát biểu:

https://www.facebook.com/100007211555008/videos/3246972062294721/

- Quảng Cáo -

(Từ FB Phan Châu Thành)

- Quảng Cáo -