Sách in bằng tiền thuế dân để mua danh mà không ai đọc

- Quảng Cáo -

Nguyễn Doãn Đôn

Người thông minh thì họ tìm đọc những cuốn sách của các Đại văn hào, những Tác phẩm nhận giải Nobel, những cuốn sách quý và hay của Nhân loại mà Giáo sư Chu Hảo đã lặng lẽ cho dịch và in ra ở Nhà xuất bản Tri thức. Nhưng đáng tiếc việc làm âm thầm, kín đáo của ông chỉ thực hiện được một thời gian ngắn thì đã bị ông Trọng phát hiện ra và ngăn cấm.

Giáo sư hiền lành, nho nhã và thông thái này cũng do vậy mà mất chức Tổng Giám đốc Nhà xuất bản và mất cả Đảng luôn. Thế là chúng ta chỉ còn con đường đọc các sách của ông Tổng trọng và các Tuyển tập dầy cộp, nhiều chữ mà nghèo “Tuệ” của đám đàn anh của ông ta như Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh.v.v… mà thôi. Những sách này thường được in ở Nhà xuất bản sự thật. Nên giấy luôn luôn đẹp, bìa lúc nào cũng cứng. Nhưng lại toàn cho ra những “sản phẩm” không có thật.

- Quảng Cáo -

Còn bác Chu Hảo in các sách khuôn vàng thước ngọc ở Nhà xuất bản Tri thức để “âm mưu” đánh thức Dân trí thì chưa kịp thức đã nghẻo củ tỏi mất rồi.

Đó chính là cách dùng sách lược ngu Dân để dễ bề thống trị của Đảng ta. Nên anh Phúc muốn VN ta có giải Nobel thì phải khôi phục lại chức tước cho Giáo sư Chu Hảo và bắt ông Tổng phải đến tận nhà xin lỗi, vì việc làm dại dột của ổng. Vì tội này không chỉ hại riêng Giáo sư Chu Hảo mà còn liên quan đến hại cả Dân tộc. Nó là một dạng thu nhỏ của cuộc “Cách mạng Văn hóa” đầy rùng rợn và man rợ, có nguồn gốc từ Tầu…

NDĐ

- Quảng Cáo -