Hoa Hồng

- Quảng Cáo -

Chu Mộng Long

(Phỏng Ông đồ của Vũ Đình Liên. Tặng cho 12 con giáp vừa vào lò)

Mỗi năm vào dịp Tết

Lại thấy nở hoa hồng

- Quảng Cáo -

Đứa xếp hàng ngoài cổng

Đứa cúi đầu chổng mông

Bao nhiêu người đi viếng

Tấm tắc khen quan tài:

“Chống dịch như chống giặc

Ngoáy mũi ngoáy cả tai”

Xuân năm nay quạnh vắng

Lũ lượt di quan rồi?

Hoa hồng buồn không thắm

Cửa quan cỏ nghiêng sầu…

Áo quan vẫn chờ đấy

Mơ hoa hồng đắm say

Lò thiêu lửa còn cháy

Mùi thịt người ngây ngây

Xuân này hồng không nở

Cửa lò chờ quan gia

Những người muôn năm cũ

Hồn thẩn thơ trước nhà?

Chu Mộng Long

- Quảng Cáo -