Tôi muốn hỏi Đảng và Nhà Nước

- Quảng Cáo -

TÔI MUỐN HỎI ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

Tôi muốn hỏi Đảng và Nhà nước
Thời đại này là đã Bốn Chấm Không
Sao bầu cử không công khai qua điện toán
Để Dân xem kết quả Đúng hay không?
Tôi muốn hỏi Đảng và Nhà nước
Tại sao không minh bạch Thuế đã thu?
Trên các trang thông tin chính thức
Để dân hay tiền đóng được ít nhiều?
Tôi muốn hỏi Đảng và Nhà nước
Sao không trình dân biết Quỹ đã chi?
Vì Đảng vẫn gọi dân là “ông chủ”
Thì “đầy tớ” cũng nên báo cáo đã làm gì!
Tôi muốn hỏi Đảng và Nhà nước
Sao nợ công tăng phi mã từng ngày
Trong khi dân đóng hàng trăm thuế, phí
Tiền đi đâu, hay vào túi “ai” rồi?
Tôi muốn hỏi Đảng và Nhà nước
Sao “công khai tài sản các quan
Là nhạy cảm là không thể được”
Lẽ nào đang khuất tất trong này?
Tôi muốn hỏi Đảng và Nhà nước
Đã làm gì bảo vệ non sông?
Mà biển chết rừng thì thưa trọc hết
Đất quý bán đi, chất độc nhập về?
Tôi muốn hỏi Đảng và Nhà nước
Đã làm gì bảo vệ ngư dân?
Vì khuyến khích ngư dân “bám biển”
Mà cớ sao lính thủy lại “bám bờ”?
Tôi muốn hỏi Đảng và Nhà nước
Đã làm gì bảo vệ nông dân?
Để nông dân bao phen khốn đốn
Chống đỡ thiên tai, “được giá mất mùa”?
Tôi muốn hỏi Đảng và Nhà nước
Sao cầu đường chất lượng kém hơn chi
Mà không bắt ngay thằng xây dựng?
Bỏ tù đi, cho dân chúng nể vì!
Tôi muốn hỏi Đảng và Nhà nước
Đã làm gì với Quỹ thiên tai
Mà cứ mỗi năm đường càng thêm ngập
Rồi “đổ” do “dân xả rác”, nực cười!
Tôi muốn hỏi Đảng và Nhà nước
Giá xăng, xe, điện, nước… ngất trời
Tiền đâu hết mà nay còn phải bán
Đất khắp nơi cho giặc ác bên Tàu?
Tôi muốn hỏi Đảng và nhà nước
Đã làm gì cho Tổ quốc hay chưa?
Nếu có thì xin kể cho dân biết
Vì tới nay dân chưa thấy Đảng “làm gì”?
Tôi muốn hỏi Đảng và Nhà nước
Hàng ngàn câu hỏi nữa chưa xong
Mà hỏi nữa e rằng… đến Tết
Chốt một câu thôi: Sao không thương dân với, Đảng à!
( Copy từ FB Trần thi Hoàng Phúc)
- Quảng Cáo -