Thực hiện nghĩa vụ!

- Quảng Cáo -

Ngô Trường An

Sống trong một đất nước mà nơi đó, người dân triệt để chấp hành luật pháp, tuân thủ hiến pháp Quốc Gia. Nhưng, vẫn bị quan chức trừng trị vì sống không theo ý muốn của họ. Uất chưa!

Thiết nghĩ, ông thủ tướng PMC muốn xử lý nghiêm những người không tiêm v.c, thì phải triệu tập quốc hội thông qua luật xử lý nghiêm của ông, chứ không thể ra lệnh một cách vi hiến như vậy. Nếu quốc hội tán thành luật xử lý nghiêm những người không tiêm v.c, thì QH phải xóa bỏ ngay điều 20 trong bản hiến pháp nước CHXHCNVN đã được ban hành ngày 08.12.2013. Để điều luật của ông thủ tướng không cởi trên đầu quốc pháp.

Trên thế gian này chẳng có người nào từ chối những điều tốt đẹp đến với bản thân mình. Nhất là, điều tốt đẹp ấy hoàn toàn miễn phí! Tại sao người ta phải bỏ tiền ra (thậm chí phải bay qua Singapore/Hàn quốc…) để tiêm v.c bại liệt, v.c viêm não Nhật Bản, v.c uốn ván, ho gà, lao phổi… mà từ chối v.c cúm Vuhan? Trong khi, v.c này hoàn toàn miễn phí?

- Quảng Cáo -

Là người lãnh đạo tối cao; là trưởng ban phòng/chống dịch quốc gia. Đúng ra, ông phải tìm hiểu nguyên nhân do đâu người dân họ từ chối tiêm chủng, để có giải pháp kịp thời trong công tác phòng/chống dịch cho hiệu quả. Ra lệnh xử lý nghiêm những người không tiêm?

https://dantri.com.vn/xa-hoi/thu-tuong-di-tung-ngo-go-tung-nha-nhac-dan-tiem-vaccine-covid19-20211210150919396.htm

Trong khi đó, những người không tiêm vẫn không bị nhiễm mà đòi xử lý họ? Và ông có chịu trách nhiệm khi người tiêm đó bị rủi ro không?

Làm đến chức thủ tướng chính phủ mà không am hiểu luật lệ, không tôn trọng hiến pháp? Hãy nhớ rằng, ông có quyền hành của một thủ tướng. Nhưng, dân cũng có quyền của một công dân. Quyền ấy được ghi trong mục 1 điều 20 Hiến Pháp nước CHXHCNVN: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm….”

Dù có là ai, chấp hành hiến pháp và luật pháp của đất nước là một nghĩa vụ. Ông thủ tướng đã thực hiện đúng nghĩa vụ của mình chưa, mà đòi xử lý công dân?

- Quảng Cáo -