Nhà nước cần nhỏ lại để đất nước và nhân dân lớn lên

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Khi một người dân quỳ lạy cơ quan công quyền, có thể đó chỉ là hiện tượng.

Khi vài người dân quỳ lạy các quan chức nhà nước, là điều lãnh đạo nhà nước cần đặc biệt chú ý.

Nhưng khi nhiều người dân đồng loạt quỳ lạy các quan chức nhà nước, thì chắc chắn 100% nhà nước đã sai lầm. Chưa cần tính đến tính chất và mức độ sai lầm, đối với quyền lực nhà nước, có sai lầm là phải sửa.

- Quảng Cáo -

Bởi nhà nước càng nhỏ lại, đất nước và nhân dân càng lớn lên, quốc gia càng phát triển phú cường, văn minh. Người ta gọi nhà nước ấy là chính quyền .

Nhưng nếu nhà nước càng lớn lên (cồng kềnh nhiều tầng nấc), đất nước và nhân dân càng nhỏ lại, nhân dân nhỏ đến mức phải quỳ lạy các quan chức nhà nước, cầu xin điều đương nhiên thuộc về mình, khi ấy quốc gia càng chậm phát triển, thậm chí không muốn phát triển. Người ta gọi nhà nước ấy là nhà cầm quyền.

Và dĩ nhiên, chính quyền luôn phục vụ lợi ích của nhân dân.

Nhà cầm quyền thì cai trị nhân dân, cai trị bằng cấm đoán, trừng phạt và trừng trị./.

- Quảng Cáo -