Quan chức – Tượng đài – Vaccine

- Quảng Cáo -

Nguyen Huy Vu

Quốc gia với 64 tỉnh thành và có gần 100 triệu dân. Tức mỗi tỉnh thành trung bình là 1,5 triệu dân.

Một tượng đài trung bình tương đương với 3 triệu liều vắc-xin.

Bớt một tượng đài thì có số vắc-xin đủ tiêm cho toàn bộ người dân 2 tỉnh.

- Quảng Cáo -

Còn nếu chỉ tiêm cho người già và trung niên, vốn chiếm chừng 50% dân số, thì bớt một tượng đài sẽ đủ vắc-xin để tiêm cho 4 tỉnh.

Chỉ cần không phá hoại ngân sách bằng cách xây các tượng đài thì số tiền tiết kiệm sẽ đủ để tiêm vắc-xin miễn phí cho toàn dân và xây thêm nhiều cơ sở hạ tầng ý nghĩa nữa như trường học, bệnh viện, v.v.

Nói như vậy để thấy rằng đất nước mình nó mạt là bởi bọn cầm quyền suốt ngày chỉ nghĩ cách ăn, cách phá, cách móc túi, và cách đi xin thôi, các bạn ạ./.

#quanchứcvc #tượngđài #vaccine

- Quảng Cáo -