Tẩy chay bầu cử Quốc hội có vi phạm pháp luật không?

- Quảng Cáo -

Ngày 23 tháng 5 năm 2021, nhà nước CSVN sẽ tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15. Việc người dân Việt Nam tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội mang bản chất ngụy dân chủ này có vi phạm pháp luật không?


Hiến pháp Việt Nam năm 2013, tại điều 27 qui định:

“Công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân. Việc thực hiện các quyền do luật định.”

Như vậy việc công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên tham gia bỏ phiếu bầu cử là quyền con người, quyền công dân chứ không phải là nghĩa vụ của công dân.

- Quảng Cáo -

Đã là quyền con người, quyền công dân thì mọi người có thể thực hiện hoặc không thực hiện quyền của mình.

Hiến pháp và các văn bản pháp luật khác của nhà nước độc tài CSVN không có qui định nào bắt buộc công dân Việt Nam phải tham gia đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

Đồng thời cũng không có qui định nào trừng phạt theo luật hình sự hay phạt hành chính với những công dân không tham gia bỏ phiếu bầu cử Quốc hội.

Tẩy chay là gì?

Tẩy chay (tiếng Anh: boycott) là một động từ nhằm chỉ “như không biết gì đến, không mua, không dùng, không tham gia, không có quan hệ, để tỏ thái độ phản đối”.

Tẩy chay là một hành động tự nguyện của người dân về việc không sử dụng, không mua, không tham gia,… để đối phó với một tổ chức, cá nhân, hoặc chính quyền như là một biểu hiện của cuộc biểu tình, thường là vì lý do chính trị. Nó có thể là một hình thức của những hoạt động của người tiêu dùng. Tẩy chay có thể hiểu như là một sự đấu tranh bất bạo động.

Các hình thức tẩy chay bầu cử Quốc hội độc tài CSVN?

Hình thức tẩy chay bầu cử mạnh mẽ nhất là mọi công dân cương quyết không đi bỏ phiếu bất chấp những lời đe dọa, dụ dỗ từ các cấp chính quyền, an ninh, công an của nhà nước độc tài CSVN.

Hình thức thứ hai dành cho những người cả nể, lo lắng trước những lời đe dọa, dụ dỗ, ép buộc của chính quyền và an ninh. Đó là đi bỏ phiếu, nhưng gạch toàn bộ các ứng cử viên có tên trong phiếu bầu, đồng thời có thể ghi tên những người mà mình tín nhiệm, yêu thích vào phiếu bầu. Người được ghi tên là người Việt có thể ở trong hay ngoài nước.

Tất nhiên những phiếu bầu như vậy sẽ không hợp lệ, không có giá trị.

Nhưng việc làm này hoàn toàn không vi phạm pháp luật, nhưng đồng thời lại thể hiện ý trí tự do và quyền lựa chọn người đại diện mà mình yêu mến và tin tưởng.

Việc làm này lại có ý nghĩa nâng cao sự hiểu biết về quyền con người, nâng cao bản lĩnh của mỗi người dân và reo rắc nỗi sợ hãi, lo lắng cho nhà nước độc tài CSVN.

Tại sao phải tẩy chay bầu cử Quốc hội CSVN năm 2021?

Thứ nhất Quốc hội của nhà nước CSVN không phải là cơ quan đại diện và quyền lực cao nhất của Nhân dân. Mà Quốc hội là một hình thức ngụy dân chủ của nhà nước độc tài CSVN để lừa dối Nhân dân, là một công cụ của độc tài CSVN để cai trị Nhân dân và đất nước.

Thứ hai, tất cả những người mà được gọi là Đại biểu Quốc hội đều được tầng lớp chóp bu độc tài CSVN lựa chọn và quyết định từ trước. Kể cả người trúng cử cũng như người bị trượt. Tỷ lệ phiếu bầu trúng cử bao nhiêu % cũng được tầng lớp chóp bu độc tài CSVN quyết định trước.

Nhân dân cả nước đã được chứng kiến những quan chức đứng đầu Quốc hội, chính phủ, nhà nước độc tài CSVN như Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã được đưa lên mạng xã hội ngay sau Hội nghị TƯ 15 và trước khi diễn ra đại hội đảng CSVN lần thứ 13.

Như vậy, ngay cả gần 1,600 đại biểu ưu tú nhất của đảng CSVN và Đại hội toàn quốc 13 cũng không có quyền lực chọn và quyết định các chức danh cầm đầu Quốc hội, nhà nước và chính phủ độc tài CSVN.

Tất cả đều do tầng lớp chóp bu CSVN lựa chọn và quyết định.

Tầng lớp chóp bu độc tài CSVN gồm gần 200 các Ủy viên TƯ, trong đó bao gồm các Ủy viên Bộ chính trị và Ban bí thư.

Theo qui định của đảng và chế độ độc tài CSVN thì tầng lớp chóp bu độc tài CSVN của nhiệm kỳ trước có toàn quyền lựa chọn, quyết định và chuyển giao quyền lực cho tầng lớp chóp bu độc tài CSVN của nhiệm kỳ sau.

Chúng ta đã thấy các lá phiếu của những người được gọi là các đại biểu ưu tú nhất của hơn 5,2 triệu đảng viên đảng CSVN tại Đại hội 13 còn không có giá trị.

Vậy nên việc đi bầu cử và các lá phiếu của khoảng 60 triệu cử tri trong ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021 tới đây là không có giá trị.

Vậy tại sao tất cả mọi công dân Việt Nam đều biết rõ bầu cử Quốc hội  CSVN là một hình thức ngụy dân chủ, lừa dối Nhân dân rồi thì còn đi bỏ phiếu bầu cử làm gì!?

Vậy nên, tẩy chay bầu cử Quốc hội CSVN năm 2021 là quyền và trách nhiệm của mỗi công dân Việt Nam với chính mình và với đất nước.

- Quảng Cáo -