Luật đất đai và tài chơi chữ “siêu đểu”

- Quảng Cáo -

Hà Sĩ Phu|

Trí tuệ của ông tổ Cộng sản Karl Marx thì ảo tưởng, phản khoa học, hoành tráng một cách ngớ ngẩn, khi đem áp dụng thì kết quả đều ngược lại với dự định. Nhưng những kẻ ôm chặt quyền lực CS thì không ngớ ngẩn chút nào mà tinh ranh, đứng về mặt tranh giành quyền lợi thì phải nói thuộc loại siêu đẳng, biết lợi dụng và quyết lợi dụng những điều ngớ ngẩn đẹp đẽ của Marx để mê hoặc và trục lợi.

Chỉ cần soi vào một dòng ngắn ngủi trong Hiến pháp CS đủ thấy rõ sự tinh khôn (tinh ranh) có tính chất bao trùm: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”.

Thoạt nghe thì thấy bình thường, thậm chí hợp lý, nghiêm túc và… hoành tráng. Nhưng xét kỹ sẽ thấy chữ nọ phủ định chữ kia, mọi giá trị bị mất sạch một cách không nghiêm túc chút nào. Hãy xem:

- Quảng Cáo -

– Chữ TOÀN đã làm mất giá trị chữ DÂN. Nói “toàn dân, toàn nhân dân, toàn dân tộc” một cách chung chung thì chỉ có lợi cho tầng lớp đại diện tối cao mà không ích lợi gì cho những người dân, những công dân, với tư cách là những số phận, những sinh mệnh của những con người cá nhân cụ thể, mà người dân trước hết lại cần điều thiết thân đó. Nhân danh “toàn dân” mà độc tài đảng trị thì mỗi người dân phỏng có được gì? Ngay trong bản tuyên ngôn độc lập HCM cũng trích một câu về dân quyền, quyền con người của hiến pháp Hoa kỳ nhưng lại “suy rộng” để lái sang quyền của cả quốc gia (mà ĐCS sẽ là người đại diện duy nhất)!

– “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân”? Bên cạnh phần đất đai của chung xã hội, người dân trước hết cần quyền sở hữu trên mảnh đất riêng mà mình làm chỗ ở và sản xuất và kinh doanh để sinh sống, thì ĐCS không cho hưởng cái quyền thiêng liêng tự nhiên ấy, cái quyền mà bất cứ một con chim, con thú nào cũng phải tự giành lấy và bảo vệ bằng tất cả sức lực của nó để được sinh sống. Chữ “Sở hữu toàn dân” đã triệt tiêu quyền sở hữu cá nhân về đất đai, là triệt tiêu quyền sống một cách tự nhiên của mỗi con người!

– Chữ “Nhà nước đại diện chủ sở hữu” đã triệt tiêu giá trị của chính chữ “sở hữu toàn dân” ngay trước đó, vì toàn dân tuy có “sở hữu” về danh nghĩa hờ nhưng “chủ sở hữu” tức cái “sổ đỏ” mang tính luật pháp thì lại nằm trong tay Nhà nước. Một Nhà nước dù có dân chủ cũng không thể chiếm mất cái “sổ đỏ sở hữu” của mỗi người dân, chứ huống chi cái Nhà nước CS thì chỉ là công cụ của ĐCS để cai trị dân, việc bầu cử ra Nhà nước chỉ là trò giả tạo do ĐCS bày ra mà ai cũng biết, thì trao cái “sổ đỏ sở hữu” cho một Nhà nước như thế là dân mất trắng!

– Chữ “quản lý đã triệt tiêu giá trị của chữ “sở hữu, vì tuy có sở hữu mà không được quyền quản lý thì cũng không có giá trị gì. Ví dụ như ông chồng CỦA tôi, bà vợ CỦA tôi nhưng lại do người khác QUẢN LÝ, việc đi-đứng-nằm-ngồi-thức-ngủ… lại do người khác chỉ huy, thì …có ai chịu được không? Ông chủ, bà chủ như thế thì cũng bị “lão quản lý” nẫng tay trên một cách ngang nhiên.

– Sau khi đã dùng chữ TOÀN để vô hiệu hóa chữ DÂN, dùng chữ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU để vô hiệu hóa chữ SỞ HỮU, dùng chữ QUẢN LÝ để vô hiệu hóa chữ SỞ HỮU, thì còn thêm chữ THỐNG NHẤT để đóng chốt bất di bất dịch, đồng thời gây ảo tưởng rằng toàn xã hội, tức dân và chính quyền đã đồng thuận, đã nhất trí, đã “thống nhất” với nhau như vậy rồi, không thay đổi gì nữa nhé! Thế là sự gian trá đã được “đổ bê tông”, kẻ nào chống lại chỉ là húc đầu vào đá. Ôi chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi nhưng xảo trá tinh khôn một cách tuyệt hảo, đủ để chiếm sạch một quyền sống tự nhiên của tất cả đám dân đen.

Chẳng những chiếm đoạt về mặt kinh tế mà cả về chính trị và văn hóa-tư tưởng, vì một khi đã mất đi cái mảnh đất riêng bất khả xâm phạm, tức mất đi cái “hòn đá tảng” để đứng trên đó mà sinh sống thì người dân chỉ còn cách phục tùng, nói theo, làm theo một cách tuyệt đối, vì nhu cầu sinh tồn. Cho nên cái dòng chữ ngắn ngủi trong Hiến pháp “đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý” thật ra là hòn đá tảng, là cương lĩnh, là mẹo để ĐCS tồn tại trên đầu nhân dân. Tuy cũng gọi là có Luật, nhưng thuật cai trị của ĐCS thực chất là bằng nhũng Mẹo rất tài tình.

– Chơi chữ tài tình để cướp đất! Xin bái phục Bậc thày của sự ranh ma!

– Thế mới biết: Trí tuệ Cộng sản tập trung hết vào ĐẤT và GHẾ vậy!

Xin đồng tình với ý kiến của CLB Lê Hiếu Đằng [1]: nếu không sửa cái chìa khóa là Luật đất đai này thì mọi sự sửa đổi cũng là vô ích.

[1] https://baotiengdan.com/2021/04/01/tuyen-bo-cua-clb-le-hieu-dang-ve-cai-cach-tu-phap-va-chinh-sach-so-huu-dat-dai/

Nguồn: Báo Tiếng Dân

- Quảng Cáo -