Người đứng đầu sẵn sàng bá đạo, mơ chi đến luật pháp nghiêm minh

- Quảng Cáo -

Cửu Long – (VNTB) – “Thượng tôn pháp luật” giờ trở thành câu cửa miệng đầy châm biếm, khi mà chính người đứng đầu đảng cộng sản dù đang ở tuổi gần đất, xa trời, vẫn bất chấp liêm sỉ để sẵn sàng giẫm lên Điều lệ Đảng.

Báo chí đăng là ở Đại hội XIII, các đại biểu tinh hoa của Đảng đã biểu quyết không sửa đổi Điều lệ Đảng hiện hành.

Báo chí cũng đăng là Tổng Bí thư các khóa XI, XII và mới nhất là XIII vẫn chỉ thuộc về Nguyễn Phú Trọng, nghĩa là Điều lệ Đảng bị xâm phạm, khi có một đảng viên giữ ghế Tổng Bí thư quá 2 nhiệm kỳ.

Ông Nguyễn Phú Trọng vẫn là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương. Một người đã lớn tuổi lại sẵn sàng bá đạo, thì trông mong gì người ấy ở các vấn đề tư pháp quốc gia?

- Quảng Cáo -

Báo chí từng tường thuật, nhiều cá nhân khi ra trước tòa mới cảm thấy hối hận vì tại sao mình không dũng cảm đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà mình làm việc, để cuối cùng chính bản thân cũng bị cuốn vào vòng xoáy của việc vi phạm pháp luật, nhận kết cục cay đắng.

Nhìn rộng hơn ra xã hội, chúng ta thấy có những người miệng luôn yêu cầu phải “thượng tôn pháp luật”, nhưng lại không thực sự tôn trọng pháp luật, nhờn pháp luật, thái độ thách thức pháp luật, đứng ngoài pháp luật, theo cái cách như thể ta đây là “bất khả xâm phạm”, không ai làm gì được như câu chuyện cụ thể đang xảy ra ở ông Nguyễn Phú Trọng.

Tất cả những nhận thức và hành vi sai trái đó cần được điều chỉnh nhằm bảo đảm một xã hội lấy pháp luật làm nền tảng để duy trì kỷ cương, trật tự.

Phải chăng ông Nguyễn Phú Trọng cũng muốn bắt chước nhà văn Nhất Linh khi di thư “Đời tôi để lịch sử xử…”.

- Quảng Cáo -