Bưởi Diễn lại về Sài Gòn, Đà Nẵng và Vũng Tàu

- Quảng Cáo -

Nguyễn Thúy Hạnh

Thưa bà con,

Chuyến bưởi thứ hai từ vườn Trịnh Bá Tư đã vào tới Sài Gòn. Kính mong bà con mua giúp gia đình chị Cấn Thị Thêu.

Sẽ có khuyến mãi tuỳ theo số lượng mua.
Dưới đây là số điện thoại và link fb của anh Diệu Lê, đại lý bán bưởi của gia đình chị Thêu tại Sài Gòn:
Đt: 0948759879
Fb: https://www.facebook.com/LeXuanDieu47

Chị Bùi Thị Minh Hằng, đại lý bán tại Vũng Tàu:

Đt: 0918654181

- Quảng Cáo -

Fb: https://www.facebook.com/bui.thiminhhang.58

Xin đa tạ!

- Quảng Cáo -