Thế kỷ 21 rồi, hãy mở suy nghĩ của mình ra

- Quảng Cáo -
Nói chuyện với cá nhân mình bây giờ mà không nói chuyện chính trị, thì thực sự, mình không có đề tài nào để nói chung luôn.
Bởi chính trị thực ra là tất cả những gì liên quan đến cuộc sống của bạn, từ giá cả, thức ăn, bệnh viện, đến xe cộ, visa, du lịch… Tất cả đều là chính trị, được chi phối bởi chính trị, và từ chính trị mà ra.
Nếu bạn không quan tâm tới chính trị, đó là bạn đem cuộc sống của mình lẳng cho người khác, muốn làm gì thì làm, bạn là con vịt để họ vặt lông, cầu mong sao vặt nhè nhẹ để bạn không kêu to là được.
Thế kỷ 21 rồi, hãy mở suy nghĩ của mình ra, để nhận ra rằng, nếu không biết về chính trị, sẽ không thể biết tương lai thế nào, không thể biết cách làm ăn, kiếm tiền, học hành của con cái… trong tương lai, không hiểu xung quanh cái gì đã, đang và sẽ diễn ra, thậm chí rồi sẽ không thể nói chuyện được với cháu chắt, bởi hoàn toàn không hiểu chúng.
Thời đại mới đang đến, muốn hay không cũng sẽ phải thay đổi, không ai cản lại nổi. Càng ít hiểu biết về chính trị, thì lại càng thụt lùi về phía sau thôi.
- Quảng Cáo -