Đã tìm ra thủ phạm tàn phá rừng

- Quảng Cáo -

Chu Mộng Long|

Bọn Vua Tin Vịt mượn lời các Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học với hai kỳ phóng sự định hướng dư luận rằng, bão lũ, sạt lở núi gây tàn hại làng mạc và sinh mệnh người dân là do mưa nhiều. Mưa nhiều ắt đất nhão, đất nhão ắt sạt lở. Không có chuyện nhân tai, tức do con người tàn phá rừng.

Dư luận nghe định hướng như vậy càng bán tín bán nghi, rằng Vua Tin Vịt đang che giấu sự thật.

- Quảng Cáo -

Thì đây chính là sự thật. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, trong hai mươi năm xâm lược miền Nam Việt Nam, đế quốc Mỹ đã rải 77 triệu lít chất hoá học, huỷ hoại 2 triệu ha rừng miền Trung.

Chúng ta đã mất 30 năm phát triển rừng tự nhiên nhưng không thể khôi phục như ngày xưa được. Tội ác đế quốc Mỹ chồng chất bằng trời, không chỉ tàn hại vô số sinh linh trong chiến tranh mà còn tàn hại cây cỏ, xóm làng và thường dân cho đến hôm nay. Vậy mà bọn Vua Tin Vịt và các Viện sĩ Viện Hàn lâm cố tình che giấu. Đả đảo đế quốc Mỹ. Đả đảo bọn ăn tiền Mỹ để che giấu tội ác của đế quốc Mỹ!

Theo tôi, cần đưa đế quốc Mỹ ra Toà Quốc tế, không chỉ buộc phải bồi thường chiến tranh mà còn phải bồi thường cho các nạn nhân trong vụ sạt lở và lũ lụt vừa rồi ở các tỉnh miền Trung.

Nhìn các vạt rừng loang lổ phía Đông Trường Sơn, đủ thấy hết tội ác của đế quốc Mỹ. Đã thế, chúng còn tự tiện phân lô để sở hữu rừng của chúng ta. Rừng tự nhiên mà phân lô như vậy để làm gì? Âm mưu chiếm đất nước ta lần nữa ư? Hãy thực hiện lời Bác dạy: Thà đốt cháy hết dãy Trường Sơn cũng phải đánh đuổi chúng đi!

Chu Mộng Long

#tànphárừng #lũlụt

- Quảng Cáo -