Kẻ thù của đảng vc là ai?

0
- Quảng Cáo -

Kẻ thù của đảng vc là ai?

Xưa Mỹ là kẻ thù, nhưng từ 1995 VC đã ôm chặt kẻ thù nhiều triệu/tỉ đô để kết thành bạn rồi. TQ là bạn vàng, Cam và Lào là đồng chí tốt thì còn ai là kẻ thù vô đây nữa? đảng VC chỉ có 1 kẻ thù duy nhất, đó là dân VN.
Mà thật, VC đối xử với dân VN còn tệ hơn kẻ tử thù nữa!
Không tin ư?
Dân VN nào dám xuống đường biểu tình chống thằng bạn vàng của đảng xâm lấn lãnh thổ lãnh hải VN thì sẽ biết ngay. Bao nhiêu người đã bị chúng bắt giam và tuyên những bản án vô cùng nặng nề!

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here