Cải tổ Bộ Công An để triệt hạ vây cánh Nguyễn Tấn Dũng?

- Quảng Cáo -

Vào những giai đoạn cuối của các chế độ độc tài như ở Ba Lan, Hung Gia Lợi và ngay cả Miến Điện, guồng máy công an là nơi bị phân hóa nhiều nhất do những tác động từ các tranh chấp phe nhóm. Liệu dự án “cải tổ” Bộ Công An có đơn thuần là sắp xếp lại tổ chức bộ máy cán bộ cho tinh gọn như Bộ Chính Trị rêu rao hay không? Xin mời quý vị nghe những phân tích của ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân về những nguyên nhân sâu xa dẫn đến những thay đổi trong guồng máy được mệnh danh là “còn đảng – còn mình” này.

- Quảng Cáo -

11 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here