Biểu tình ngày 8-5-2016 – Hà Nội -Sài Gòn cập nhật 10:00 giờ

- Quảng Cáo -

HÀ NỘI: Cuộc biểu tình bắt đầu lúc 9 giờ 20 đã gặp phải sự trấn áp của công an

Cuộc biểu tình cuộc biểu tình tuần thứ hai của người dân chống Formosa Trung Quốc xả thải chất độc gây ô nhiểm cá chết đã diễn ra, đang gặp phải trấn áp của công an (video Tuấn Đỗ)

HaNoibieutinh080516chongFormosap1HaNoibieutinh080516chongFormosap3HaNoibieutinh080516chongFormosap2

HaNoibieutinh080516chongFormosap4
Dù bị công an an ninh đàn áp dã man, người dân Hà Nội cũng cố bám trụ biểu tình ngày -8-05-2016
HaNoibieutinh080516chongFormosap4a
Đồng bào biểu tình ngồi vì bị công an trấn áp vây không cho tuần hành
HaNoibieutinh080516chongFormosap5a
Đoàn biểu tình tọa kháng tại khu vực bờ hồ
HaNoibieutinh080516chongFormosap15b
Đoàn biểu tình tọa kháng tai khu vực bờ hồ

SÀI GÒN: Vượt vòng vây cô lập.

Lúc 9 giờ 30 khu vực công viên 30-4 bị cô lập, rất nhiều người them dự không thể nhập đoàn biểu tình.

Đang truyền tín hiệu chuyển địa điểm cho những người bị chận ở vòng ngoài, có thể tụ họp ở một địa điểm khác nếu cần, sau đó sẽ nhập lại sau.

Lúc 10 giờ 00, vòng vây cô lập bị phá vỡ trước số quá đông người tham dự biểu tình. Đoàn biểu tình bắt đầu di chuyển, những toán vòng ngoài đã gia nhập đoàn biểu tình tuần hành.

- Quảng Cáo -

BieuTinhSg080516SQp9aBieuTinhSg080516SQp9e BieuTinhSg080516SQp9cBieuTinhSg080516SQp9dBieuTinhSg080516SQp9b

Bieutinhtuanhanh080516b
Đồng bào biểu tình tại Sài Gòn đã vượt vòng vây công an, tràn xuống đường tuần hành
- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here