Giấc Mơ Việt Nam (3)

- Quảng Cáo -

GiacMoVN” Tuy nhiên, dù hoàn cảnh đất nước còn bất hạnh, một điều rất thật rằng con chim ngậm cành olive mà nhà văn Dương Thu Hương ám chỉ vẫn chưa chết. Dù còn lẩn khuất bên kia khu rừng già hay dưới chân trời xa, giấc mơ Việt Nam vẫn còn sống trong lòng nhiều triệu người dân Việt. Trong lòng mỗi người dân Việt Nam vẫn còn đó về giấc mơ một Việt Nam mới, dân chủ, nhân bản và hiện đại. Cuộc cách mạng nào cũng như thế, đều bắt đầu từ một nhu cầu, một giấc mơ thời đại, và được biến thành hiện thực từ những người từng ôm ấp một giấc mơ của thời đại đó. Việt Nam đang cần không phải là những đổi mới, nhưng là một cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ và nhân bản thật sự toàn diện và triệt để, và lực lượng chủ yếu để biến mơ ước hôm nay thành bão tố cách mạng không ai khác hơn là tuổi trẻ…”

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here