Ts. Nguyễn Quốc Quân tuyệt thực trước White House ủng hộ Ts. Cù Huy Hà Vũ

- Quảng Cáo -

Trưa ngày 10/6/2013, trong cơn mưa tầm tã, TS Nguyễn Quốc Quân đã bắt đầu cuộc tuyệt thực đồng cảm với LS Cù Huy Hà Vũ trong nhà tù Cộng sản Việt Nam. Radio Chân Trời Mới đã có cuộc tiếp xúc hỏi chuyện Ts. Nguyễn Quốc Quân trong lúc ông đang tuyệt thực.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here