Vua Lê Thánh Tông

- Quảng Cáo -

Trãi qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, tổ tiên ta đã phải đổi bằng xương máu nhiều thế hệ mới giữ vững được tổ quốc. Để nói gương dũng liệt cũng như ôn lại lời dạy của tiền nhân, chương trình Chuyện Dân Tôi hôm nay xin hân hạnh được đến với quý vị qua câu chuyện về cuộc đời và lời dạy một trong những vị minh quân hàng đầu trong lịch sử dân tộc Việt Nam : Vua Lê Thánh Tông.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here