Monday, July 22, 2024
Trang chủ Chữ ghi dấu Thanh-son-nguyen

Tag: thanh-son-nguyen

Ngu lâu dốt bền

Bác mày lạy Mao bên Tàu Stalin bay lạy thuộc làu một khuôn Cu Ba dân đã đem chôn  Fidel khốn nạn du côn xưa rày
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux