Wednesday, September 26, 2018
Trang chủ Chữ ghi dấu Hoang-khon-minh

Chữ ghi dấu: hoang-khon-minh

Những đứa con rất ngoan của Bố Tàu

Ngo Du Trung FB Thằng Tàu Hoàng Khôn Minh đến Sài Gòn thì đứa con ngoan của nó, Nguyễn Thiện Nhân, sợ vãi đái ra...
...