Hãy đừng thần thánh hóa ngài Minh Tuệ

- Quảng Cáo -

Xuân Sơn Võ

Ngài Minh Tuệ là một người tu theo 13 hạnh đầu đà. Theo rất nhiều người am hiểu thì đây là cách tu rất khó, và rất hiếm người có thể thực hiện được. Ngài Minh Tuệ đã tu và giữ giới được suốt 6 năm qua. Điều đó cho thấy Ngài là người phi thường.

Nhưng như vậy không có nghĩa Ngài là Thần, Thánh. Mấy hôm nay, bắt đầu có những câu chuyện, ngầm cho rằng, Ngài có năng lực siêu phàm, đoán trước, cảm nhận được những điều bí ẩn, mang màu sắc mê tín, dị đoan. Tôi thì thấy Ngài có năng lực đoán trước việc mình sẽ bị phiền phức, nên ngay từ đầu Ngài đã khẳng định đi khẳng định lại, rằng Ngài không phải tu sĩ, rằng Ngài chỉ đang học đạo thôi, đồng thời, Ngài cũng không thu nhận ai, và không đuổi ai.

Tuy nhiên, cá nhân tôi cho rằng, khả năng dự đoán chuyện không hay của Ngài là do Ngài đã từng là con dân, từng có mấy năm trong bộ đội, rồi lại kinh qua trường học, và làm công việc của một nhân viên văn phòng, thực địa… Nói chung là Ngài có kinh nghiệm sống. Người có trí thông minh, đĩnh ngộ được kinh sách, giáo lí đủ để thực hành như Ngài, thì không khó để dự đoán những việc mà gần như tất yếu sẽ xảy ra.

- Quảng Cáo -

Tôi cho rằng nếu cứ dùng các hình ảnh thần thánh, dị đoan để ghép vô cho Ngài, thì điều đó chỉ hạ thấp Ngài, và làm cho Ngài xa rời với hình ảnh Đức Phật. Nếu cứ gán ghép Ngài vô những chuyện thần bí, thì vô hình trung xếp Ngài ngang hàng với bọn thích giải vong, lấy vong ra để hù dọa, kiếm tiền.

Ngoài ra, nhân đây tôi cũng muốn nói về những người từng đi theo Ngài Minh Tuệ. Hiện nay, có một số người đang tiếp bước Ngài, tu theo cách của Ngài. Không biết họ có thể làm được như Ngài hay không. Nếu làm được như Ngài, thì họ là những con người phi thường. Và đất nước ta sẽ vô cùng vinh dự vì có được nhiều hơn một người có khả năng thực hành được phép tu hạnh đầu đà.

Tuy nhiên, trong nhóm từng đi với Ngài Minh Tuệ, sẽ có những người không đủ kiên nhẫn, không đủ sức khỏe, hay gọi theo kiểu nhà Phật, là không đủ duyên. Họ quay về với đời sống thường ngày, thì đó là điều hết sức bình thường. Không có gì cần phải công kích hay chê bai họ cả.

Bản thân chúng ta cũng cần phải thể hiện tâm từ bi và buông bỏ nhiều hơn./.

- Quảng Cáo -