Trách nhiệm nào cho Ban Khen Thưởng?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Chuyện cán bộ được khen thưởng, sau đó trở thành tội phạm như Trịnh Xuân Thanh không phải là hạn hữu. Các cá nhân và tổ chức, đặc biệt là trong lãnh vực kinh tế, vừa nhận được khen thưởng, sau đó đã trở thành tội phạm như Lê Quốc Việt ( Kit Việt Á ), Trương Mỹ Lan (Vạn Thịnh Phát), Phạm Mỹ Hạnh (sâm Ngọc linh), ngân hàng SCB… Cũng không phải là ít.

Các đối tượng phạm tội thường sử dụng uy tín các giải thưởng, huân huy chương… để leo cao hơn, chui sâu hơn vào các tổ chức chính trị, xã hội, bộ máy công quyền… Nhằm dễ dàng thực hiện những mưu đồ phạm pháp. Những tên tội phạm kinh tế thì lợi dụng uy tín các giải thưởng để lừa gạt, chiếm đoạt…

Vấn đề là vì sao các ban khen thưởng lại dễ dàng để những tên tội phạm thao túng ? Phải chăng là do cấu kết ích lợi ? Và phải chăng các vị có trách nhiệm đã buông lỏng quản lý vì lợi ích riêng ?

- Quảng Cáo -

Nên chăng, cần có biện pháp mạnh để chấn chỉnh sự dễ dãi trong việc bình xét trao giải thưởng ?

- Quảng Cáo -