Công an không thực hiện lời hứa

- Quảng Cáo -

Đôn An Võ

Sau khi bị cấm xuất cảnh đi Mỹ, tôi đến Công an tỉnh Phú Yên làm việc 2 lần:

Lần đầu họ nói với tôi “Muốn bỏ lệnh cấm xuất cảnh thì phải xác nhận trang Facebook Đôn An Võ và Võ An Đôn là của tôi”, tôi đồng ý ký xác nhận.

Lần 2 họ nói với tôi “Muốn bỏ lệnh cấm xuất cảnh thì phải đóng tiền phạt 7,5 triệu đồng đối với bài viết cách đây 7 năm”, tôi đồng ý đóng tiền phạt (Dù bài viết đúng sự thật).

- Quảng Cáo -

Đến nay gần một năm trôi qua nhưng lệnh cấm xuất cảnh vẫn chưa bỏ, mặc dù phía đại sứ Mỹ có đoàn công tác đi làm việc từ trung ương đến địa phương và gửi hàng chục công hàm nhưng phía VN không trả lời.

Công an giữ tôi ở lại Việt Nam để làm gì? trong khi đã tước thẻ hành nghề luật sư, gia đình tôi phải sống trong sự bao vây, cô lập, triệt đường sống hơn 6 năm nay chưa đủ hay sao?

- Quảng Cáo -