Ai biết xin giải thích giúp

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Ai biết xin giải thích giúp, vì sao cuộc sống bên Anh bên Mỹ khổ vậy mà không ít người Việt rồng rắn qua Mỹ, qua Anh sinh sống ?

Không chỉ những người đi Mỹ, đi Anh theo diện bảo lãnh, diện đầu tư thẻ xanh v.v…

Mà còn nhiều người đi chui đến nỗi mất mạng trong thùng xe đông lạnh vẫn không sợ, vẫn không làm chùng bước người đi?

- Quảng Cáo -

Và cả gia đình cán bộ công chức, gồm cả cán bộ cao cấp, cũng đi Mỹ, đi Anh sinh sống, số lượng không phải là ít ?

Báo chí chính thống đưa tin chứ không phải báo phản động, cảnh báo bên Anh bên Mỹ khó sống lắm, khổ sở lắm… Vậy đi làm gì cho khổ vậy trời ? Người dân dân trí thấp không biết đã đành ! Không lẽ cán bộ công chức là tinh bông mà cũng…?

- Quảng Cáo -