Nguyễn Phú Trọng và bệnh kiêu ngạo cộng sản

- Quảng Cáo -

Người Tân Định (VNTB) –

Nếu là người hãy là người cộng sản

Chiều 2.2.2023 tại trụ sở trung ương Đảng, đảng ủy văn phòng trung ương đã tổ chức lễ trao huy hiệu 55 năm tuổi đảng cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phát biểu trong buổi lễ ông Trọng nói, “Nếu là hoa hãy là hoa hướng dương; nếu là chim hãy là chim câu trắng; nếu là đá hãy là đá kim cương; nếu là người hãy là người cộng sản [1],[2]

Tôi phải ghi nguồn của 2 bài báo này ngay đây để quý độc giả tham khảo bởi có lẽ sẽ có người không tin ông Trọng có thể nói lời này. Đúng vậy. Khó tin được một người gọi là có học, cử nhân văn chương, tốt nghiệp phó tiến sĩ bộ môn khoa học lịch sử tại viện hàn lâm khoa học xã hội thuộc trung ương đảng Cộng sản Liên Xô, giáo sư chuyên ngành xây dựng đảng, và nhất lại đang đứng đầu ĐCSVN có thể nói câu này.

- Quảng Cáo -

Người nào đó có thể cho Trọng nói câu này nên được xem xét trong bối cảnh môi trường chính trị của Việt Nam, nơi đảng cộng sản nắm giữ vị trí thống trị trong chính quyền và xã hội. Trong bối cảnh này, câu tuyên truyền huênh hoang của ông ta có thể được coi là lời kêu gọi ủng hộ Đảng Cộng sản và các hệ tư tưởng của nó.

Nhưng dù sao thì ông Trọng khi nói là người phải là người cộng sản đã xem rẻ nhân vị của người không thích chủ nghĩa cộng sản hoặc không muốn vào đảng, ông ta không tôn trọng sự đa dạng của quan điểm và niềm tin chính trị. Ông Trọng đã đưa ra những khái quát hóa hoặc giả định về các cá nhân dựa trên đảng phái chính trị của ông. Nếu ông ta là một nhà trí thức và thật sự cầu thị, ông cần phải thừa nhận và tôn trọng thực tế sự khác nhau của từng người, những người không là đảng viên cộng sản có niềm tin và quan điểm chính trị khác người cộng sản. Trong một xã hội dân chủ, điều quan trọng là phải tôn trọng nhân vị người khác, tôn trọng tự do tư tưởng, tự do bày tỏ ý tưởng và khuyến khích đối thoại cởi mở giữa những người có quan điểm khác nhau.

Điều ông Trọng nói là người thì phải là người cộng sản đào sâu thêm sự chia rẽ vốn có từ lâu giữa 95% dân Việt không là đảng viên, với 5% đảng viên. Lời nói của ông Trọng phát xuất từ thành kiến tiêu cực của người đảng viên đối với người ngoài đảng dù họ là bất cứ ai, dẫn đến đào sâu, mở rộng thêm sự phân biệt đối xử đã có từ lâu giữa người đảng viên và dân chúng. Lời nói của ông Trọng cũng cho thấy ông ta có hạn chế hiểu biết về những người khác. Ông ta cũng không gần gũi dân để hiểu người dân từng có những quan điểm độc đáo, đáng được tôn trọng lắng nghe và học hỏi như thế nào, để biết người dân không thua người cộng sản bất cứ mặt nào, nếu không nói là hơn nhiều. Hồ chí Minh từng mị dân khi đảng cần đến dân, nói, “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Ông Trọng phủi sạch công lao, giá trị của dân trong việc giúp đảng của ông qua bao nhiêu giai đoạn vô cùng khó khăn.

Câu nói từ thâm tâm của ông Trọng, trong lúc ông phấn chấn nhất nhận danh hiệu 55 tuổi đảng, cho thấy bệnh kiêu ngạo như từng có trong đảng, trong từng cá nhân đảng viên của đảng này, gây chia rẽ dân tộc, hoàn toàn khác với những lời giả dối kêu gọi đoàn kết dân tộc của Trọng. Ông ta không thật tâm muốn hòa hợp, hòa giải dân tộc, với những người trước là kẻ thù, từng ở bên kia chiến tuyến.

Tư cách con người đàng hoàng là không kiêu ngạo, nhưng kiêu ngạo là thuộc tính của người cộng sản, nên có hẳn một cái tên là bệnh “Kiêu Ngạo Cộng Sản”. Là giáo sư chuyên môn xây dựng đảng, Trọng không thuộc lời Lênin cảnh báo, “Không có gì nguy hại và tai hại đối với chủ nghĩa cộng sản bằng thói lên mặt ta đây là cộng sản”[3]

Khi Trọng nói nếu là người thì phải là người cộng sản, ông ta làm lộ cái bệnh kiêu ngạo cộng sản của chính ông ta dấu kín trong lòng. Trọng kiêu ngạo và nói thay cho các đảng viên của ông ta, cho mình vượt trội lên trên tất cả người không phải đảng viên cộng sản hoặc những người không ủng hộ hệ tư tưởng Cộng sản. Sự kiêu ngạo này thường gắn liền với niềm tin cho rằng chỉ ý tưởng và giải pháp của Cộng sản vượt trội so với các ý tưởng và hệ thống chính trị hoặc ý thức hệ khác. Trọng và đảng viên mắc bệnh kiêu ngạo cộng sản tin rằng đạo đức, tài trí và sự thông minh của người cộng sản vượt trên tất cả người khác.

Sự kiêu ngạo của người cộng sản Nguyễn Phú Trọng cho thấy thái độ coi thường trí thức, ý kiến và kinh nghiệm của những người có quan điểm chính trị khác. Điều này có thể tạo ra sự chia rẽ và xung đột giữa những người có quan điểm chính trị khác nhau và có thể khiến người cộng sản khó tham gia đối thoại hiệu quả hoặc tìm thấy tiếng nói chung. Trọng đã coi thường tất cả người dân trong nước đã đành, ông ta còn coi thường phần nhân loại còn lại ngoài vài nước cộng sản. Việc Trọng giao hảo với các nước khác, nhưng trong lòng còn đánh giá thấp người không là cộng sản cho thấy sự giả dối, ăn cháo đá bát của Trọng. Trong đại dịch covid năm trước, Trọng đã phải chỉ đạo đàn em đi ngửa tay “vận động ngoại giao vaccine” của các nước tư bản. Nếu không có loại tư bản bóc lột có dư thuốc cứu người ấy, liệu những người cộng sản Việt Nam có còn sống sót đến bây giờ để khinh bỉ ‘bọn không cộng sản’?

Ông Trọng phải hiểu không nên đánh giá hành vi và thái độ của người khác qua cặp mắt kính cận thị và thói kiêu ngạo cộng sản và điều hơn nữa là tránh đưa ra những khái quát hóa hoặc giả định về các cá nhân dựa trên sự kiện họ không là người cộng sản .

Ngoài báo Lao Động, báo Công Đoàn Việt Nam, nhiều tờ báo khác, ngay cả baochinhphu.vn có lẽ thấy lời phát biểu của Trọng quá lố lăng nên chỉ đưa tin về buổi trao huy chương, nhưng đã bỏ phần phát biểu trịch thượng, kiêu ngạo và kém cỏi của Trọng.

____________

Nguồn:

[1]http://congdoan.vn/…/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-neu…

[2]https://laodong.vn/…/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-neu…

la-nguoi-cong-san-1143660.ldo

[3] V.I.Lênin, Toàn tập, tập 52, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr.159

https://vietnamthoibao.org/vntb-nguyen-phu-trong-va-benh…/

 

- Quảng Cáo -