Năm 2022 VN xuất khẩu lao động tăng gấp 3 lần năm trước

- Quảng Cáo -

Diễm Quỳnh tổng hợp các nguồn tin

Số lượng công nhân Việt Nam ra nước ngoài đi làm thuê trong năm 2022 đã tăng hơn gấp ba lần so với một năm trước đó, theo thông tin từ Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội được báo chí trong nước dẫn lại.

Theo đó, tổng số công nhân Việt Nam ra nước ngoài trong năm 2022 là gần 143.000 người, tăng gần 317 % so với năm 2021. Cục Quản lý lao động ngoài nước đặt chỉ tiêu xuất khẩu thêm 110.000 lao động trong năm 2023,

Lao động Việt Nam chủ yếu làm những công việc có trình độ thấp mà các nước tiếp nhận đang thiếu hụt chẳng hạn làm nông nghiệp, xây dựng, giúp việc nhà, chăm sóc người già, điều dưỡng, hộ lý… Họ có thu nhập cao hơn so với cùng công việc trong nước, vì vậy phải tha phương để mong cuộc sống được đầy đủ hơn./.

- Quảng Cáo -