Nổi tiếng và tai tiếng?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

– Xứ Quảng nổi tiếng:

* Thành phố cổ Hội An, Thành phố đáng sống Đà Nẵng…

* Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Công Khế, Nguyễn Xuân Phúc…

- Quảng Cáo -

– Gần đây nổi cộm tai tiếng với cặp song Phan:

* Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm): Trùm diệt tướng…

* Phan Quốc Việt (Kit Việt Á): Trùm diệt vua, quan…

– Và hiện tại, nức tiếng với hai tai tiếng:

* Nguyễn Xuân Phúc bị buộc phải từ chức

* Đà Nẵng bị buộc phải tháo gỡ linh vật mèo cầm tinh năm mới, vì con mèo ấy chôm của Hàn Quốc…

Đúng là: Phúc bất trùng lai họa vô đơn chí!

 

 

- Quảng Cáo -