Khi thiếu văng nhà buôn đích thực

- Quảng Cáo -

Lưu Trọng Văn

Xảy ra không ít hỗn loạn trong việc cung cấp thuốc, thiết bị y tế và xăng dầu nói lên điều gì?

Đất nước quá thiếu, thậm chí không có các nhà tư bản thương mại- các nhà buôn mang tinh thần dân tộc tử tế, tài năng đích thực trong lĩnh vực cung cấp các mặt hàng thiết yếu này.

Vì sao?

- Quảng Cáo -

Cái chính là cơ chế quản lý nhà nước có vấn đề về lợi ích nhóm, dẫn đến các nhà buôn dân tộc tử tế và tài năng đích thực không xuất hiện được, hoặc vừa xuất hiện đã bị đè bẹp bởi các thế lực đỏ- đen- lũ con buôn thân hữu lợi ích nhóm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời bức xúc của cử tri Cần Thơ về sự khủng hoảng thuốc, thiết bị y tế và xăng dầu đã đề cập tới cơ chế và lỗi mô hình quản lý.

Hy vọng thủ tướng sẽ bóc tách được các lỗ hổng lớn của cơ chế và mô hình quản lý để duy nhất một cửa dành cho các nhà buôn mang tinh thần dân tộc tử tế và tài năng đích thực ung dung, đàng hoàng bước vào và đảm nhận sứ mệnh ích nước lợi dân của mình./.

- Quảng Cáo -