Xin cúi đầu tạ tội

"Nhân dân sẽ không quên", biểu ngữ trong một cuộc biểu tình tưởng niệm chiến tranh biên giới 1979 năm 2016 tại Hà Nội. Ảnh: AP
- Quảng Cáo -

Thái Bá Tân

Những người lính dũng cảm

Đã vì nước hy sinh

Không cần ai tôn họ

- Quảng Cáo -

Thành anh hùng quang vinh.

Họ chỉ cần được nhớ,

Đúng ngày được thắp hương

Theo truyền thống dân tộc

Như mọi người bình thường.

Thế mà thật đau đớn

Nhiều năm nay chính quyền

Không cho dân nhớ họ.

Không cho cả nhắc tên.

Dưới suối vàng anh chị

Chắc ít nhiều chạnh lòng.

Nhưng tên tuổi anh chị

Sống mãi cùng non sông.

Các con dân Đại Việt

Sẽ không bao giờ quên.

Vì dân, không phải đảng,

Dân ko bao giờ hèn.

Nhưng dẫu không có lỗi,

Chín mươi triệu dân lành

Xin cúi đầu tạ tội

Trước các chị các anh.

Hỡi những người cộng sản,

Nhìn kia đảng các ông

Đang làm điều thất đức.

Có thấy xấu hổ không?

Xin hỏi nếu có sự

Với đồng chí Trung Hoa,

Liệu đảng còn tư cách

Để kêu gọi dân ta

Lên đường chống xâm lược

Như những năm trước đây?

Chừng nào còn chưa muộn,

Hãy cân nhắc điều này./.

- Quảng Cáo -