Ca dao, tục ngữ thời đại dịch…

- Quảng Cáo -

Cả thế giới bị đại dịch Covid. Người ta chống Covid có lúc đúng, lúc sai. Sai thì người ta sửa. Nhưng không có nước nào, kể cả những nước nghèo nhất, có cách chống Covid dẫn đến hàng chục vạn người phải tháo chạy dọc chiều dài đất nước hàng ngàn dặm bằng đủ mọi phương tiện, kể cả đi bộ cõng con…!

Cuộc tháo chạy này chưa từng có trong lịch sử 4000 năm đất nước! Tháo chạy trong vật vờ đói khát, hoảng hốt, tuyệt vọng… Người Việt đã băng huyết tâm hồn trong cuộc tháo chạy lịch sử này!

Ca dao tục ngữ đã ra đời, vì nó là tâm hồn của dân tộc qua các chặng đường lịch sử.

Thói quen nghề nghiệp của một nhà báo đã khiến tôi ghi chép hàng ngày những câu ca dao xuất hiện trên mạng xã hội hay nghe được trong đời thường. Xin chép lại cho bạn đọc nào chưa có dịp nghe…

- Quảng Cáo -

Buồn là, trừ Nguyễn Duy, không có nhà thơ nào viết về cuộc tháo chạy này, về đại dịch đau thương này!

Ai đưa con sáo sang sông
Gặp chốt kiểm dịch mất công bay về…

*

Cò về thăm chốn cùng quê
Gặp chốt kiểm dịch không về được đâu!

*

Thân em như thể cánh bèo
Ngược xuôi, xuôi ngược theo chiều cách ly

*

Cái ngủ mày ngủ cho sâu
Mẹ mày dương tính còn lâu mới về…

*

Thân em như cánh chuồn chuồn
Sáng vui bay lượn, chiều buồn cách ly

*

Người đâu gặp gỡ làm chi
Ngày về dương tính cách ly cả phường

*

Đèo cao thì mặc đèo cao
Em nhờ ông ngoại được vào tiêm ngay

*

Khắp nơi con cháu ba kỳ
Đứa thì F1 đứa thì F2…

*

Ép dầu ép mỡ, ai nỡ F0!

*

Một con ngựa F0, cả tàu F1

*

Đố ai bắt chạch đằng đuôi
Bắt chim đầu cánh, bắt người F0

*

Ai đưa con sáo sang sông
Sáo lỡ dương tính đừng lồng về đây

*

Đôi ta là bạn chăn trâu
Đều là F1 cùng rầu như nhau…

*

Đôi ta như rượu với men
Vì đang trốn dịch “nhịn thèm” được không?!

*

Ới cô cắt cỏ bên sông
Đang mùa giãn cách đừng lồng sang đây.

*

Rằng xa thì thật là xa
Đường vào bệnh viện xót xa hơn nhiều!

*

Dù ai buôn bán trăm nghề
Hàng không thiết yếu đừng bê ra đường!

*

Hỡi cô tát nước bên đàng
Làm ơn lấy cái khẩu trang đeo vào!

*

Gió đưa cành trúc la đà
Muốn không dương tính ở nhà đừng đi.

*

Trông trời trông đất trông mây
Trông sao cho hết những ngày cô-vi.

*

Con ơi nhớ lấy câu này
Khai giảng chưa biết là ngày nào đâu (!)

*

Đưa tay em bứt cọng ngò
Anh đang F1 đừng mò vô em!

*

Con ơi mẹ dặn câu này
5K phải nhớ cả ngày lẫn đêm!

*

Ra đường phải ngó tây đông
Thấy đám dân phòng thì phải tránh xa!

*

Trên trời có ông sao Tua
Ở dưới hạ giới có vua dân phòng!

Mùa Covid 2021

L.P.K.

Tác giả gửi BVN

- Quảng Cáo -