Chấm dứt “lệnh lạc” để tránh “loạn lạc”

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Sự thay đổi bất nhất trong cách phòng chống dịch chẳng khác nào “lệnh lạc”.

Hôm nay giấy thông hành, ngày mai bỏ.

Hôm nay cấm shipper, ngày mai phục hồi.

- Quảng Cáo -

Hôm nay tập trung cách ly F1, F0, ngày mai cách ly tại nhà.

Hôm nay cấm dân ngụ cư Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai… Tháo chạy về quê, ngay mai bỏ, xem hồi hương là nguyện vọng chính đáng.

Hôm nay phạt người “tự phát” hồi hương, ngày mai bỏ, ai đã nộp phạt không được hồi tố hoàn tiền phạt.

Hôm nay có chủ trương không test trên diện rộng vì tốn kém, ngày mai test đại quy mô.

Hôm nay ai từ vùng dịch trở về, có test âm tính hiệu lực trong 72h, có hai mũi VC, mũi sau cùng được 14 ngày, về vẫn bị cách ly tập trung (Hà Nội), mai bỏ, được cách ly tại nhà v.v và v.v…

Lệnh lạc búa xua, thay đổi như chong chóng tạo ra độ trễ do lực quán tính, khiến các chính quyền địa phương không xoay chuyển kịp, không đồng bộ, tỉnh này thế này tỉnh khác thế khác… Dần dần các địa phương không còn đủ bén nhạy, sợ trách nhiệm, tạo ra sơ cứng, cát cứ… Dẫn đến suy nghĩ cực đoan xem người dân không phải là nguồn lực mà là nguồn lây, xem những người tham gia giao thông không phải là nhu cầu sinh kế mà là nguy cơ lây nhiễm, xem ưu tiên chống dịch hệ trọng hơn chống đói… Nên ban hành nhiều quy định hành (dân) là chính.

Phàm cái sự đời, nếu quá nhiều lệnh lạc ắt dẫn đến loạn lạc. Cho nên việc thống nhất trên toàn quốc các mệnh lệnh chống dịch là chuyện cần làm ngay để tránh tệ nạn cát cứ.

Đã quyết định mở cửa thì mở cho ra mở, nếu chưa dám mở thì đóng chứ đừng theo cái kiểu đặt quá nhiều rào cản khi mở cửa như hiện nay. Vì mở như vậy còn tệ hơn đóng. Cứ thò thò thụt thụt sẽ chẳng việc gì nên việc gì.

Đã quyết định bãi bỏ mục tiêu Zero.v thì phải xem sự xuất hiện của một vài F0 ở một địa phương hay vùng miền nào đó là chuyện bình thường, đối phó thận trọng nhưng không quá cực đoan truy vết cách ly phong tỏa căng thẳng. Bởi không phải chỉ có Bắc Ninh tái xuất F0 sau một thời gian dài không có ca nhiễm, mà bất cứ địa phương nào cũng có thể tái xuất hiện dịch trở lại.

Cho nên, nếu các địa phương cứ cuống lên, cứ tá hỏa khi bất ngờ xuất hiện những ca nhiễm, truy vết, cách ly, phong tỏa… Thì chẳng biết đến bao giờ đất nước này mới bình thường trở lại. Bởi dù là kit test, là VC, là thuốc kháng v.rus… Cũng không thể nào diệt hết F0, không thể có zero.v ./.

- Quảng Cáo -