Lê Đình Lượng: Đã 4 năm rồi!

- Quảng Cáo -
Ghi nhớ 4 năm ngày Anh bị cộng sản bắt chỉ vì đấu tranh cho Quyền Con Người.
“Việc của tôi sẽ do lịch sử phán xét. Tôi sẽ vui khi phải ở lao tù nếu dân tộc này được lớn mạnh trong Tự do Dân chủ”.
Đây là lời nói sau cùng của Anh trước khi toà án tỉnh Nghệ An tuyên án 20 năm tù giam và 5 năm quản chế.
Anh sẽ chỉ được mãn hạn tù vào ngày 24/7/2042 !
- Quảng Cáo -