CuBa hôm nay Việt Nam ngày mai. Việt Nam cố lên!!!

- Quảng Cáo -
Với một người như thế để mà hiểu biết và tường tận về thông tin báo chí mới nhất cũng như chính trị thì khó!
Cảm ơn các anh chị AN đã quan tâm đến tôi mà chiếu cố.
Bố mẹ anh Trung và tôi đủ bình tĩnh để biết anh Trung đang trong trong hoàn cảnh nào và chúng tôi sẽ phải như thế nào để được đồng hành cùng anh một cách hợp lý và hợp pháp nhất có thể.
Bố mẹ anh Trung cũng đã hiểu và khoẻ, tôi cũng đã ổn. Chuyện thì cũng đã rồi không có lý do gì để buồn mãi được!
Chúng tôi vẫn mãi luôn đồng hành cùng anh Trung và mong rằng CuBa hôm nay Việt Nam ngày mai.
Việt Nam cố lên!!!
- Quảng Cáo -