Chủ nghĩa Xã hội và độc tài cộng sản đối lập nhau

- Quảng Cáo -
Ls Nguyễn Văn Đài
Trong gần 80 năm đã qua, để che đậy bản chất của chế độ độc tài thì đảng CSVN đã độc quyền về truyền thông để tuyên truyền lừa dối người dân rằng họ đang lãnh đạo đất nước xây dựng Chủ nghĩa Xã hội(CNXH).


Nhưng trên thực tiễn, chế độ độc tài CSVN tồn tại thì không bao giờ có CNXH. Có CNXH thì không bao giờ tồn tại được chế độ độc tài CSVN. Bởi vì độc tài cộng sản và CNXH là mang tính đối lập triệt tiêu lẫn nhau.

Bản chất cơ bản nhất, cốt lõi của CNXH là mọi người đều bình đẳng, giống như các nước Tư bản Bắc Âu, hay nước CHLB Đức mà tôi đang sinh sống. Ví dụ: Về chính trị, tất cả mọi công dân ở CHLB Đức, EU trong đó có các nước Bắc Âu đều tự do và bình đẳng thành lập, tham gia các đảng chính trị, tự do ứng cử,… .
Về truyền thông, mọi công dân có quyền thành lập cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình,… không bị kiểm duyệt, tự do chỉ trích chính phủ,…
Về phúc lợi xã hội, mọi người dân đều được học miễn phí tới hết đại học, được khám chữa bệnh miễn phí, được trợ cấp suốt đời nếu tàn tật, hay không có khả năng lao động, không có việc làm,…
Có thể nói những giá trị tốt đẹp nhất của CNXH mà đảng CSVN đã và đang ca ngợi thì lại đang hiện diện trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội hàng ngày ở các nước Tư bản Dân chủ. Trong khi đó, bản chất cơ bản nhất của chế độ độc tài cộng sản Việt Nam là sự bất bình đẳng. Ví dụ: Bất bình đẳng về chính trị, chỉ có khoảng 5,2 triệu công dân Việt Nam được thành lập và tham gia đảng CSVN. Còn hơn 90 triệu công dân thì bị cấm thành lập, tham gia các đảng chính trị khác. Những người theo đạo Công giáo, Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài,… không được tham gia an ninh, cảnh sát, sĩ quan trong quân đội,… .
Quyền lực chính trị của đất nước gần 100 triệu dân, nhưng chỉ nằm trong tay tầng lớp chóp bu độc tài CSVN với 200 thành viên. Tầng lớp chóp bu độc tài CSVN ở nhiệm kỳ này sẽ lựa chọn tầng lớp chóp bu độc tài CSVN cho nhiệm kỳ sau để chuyển giao quyền lực chính trị. Đại hội đảng toàn quốc hay bầu cử Quốc hội là các hình thức ngụy dân chủ trong đảng và ngoài xã hội. Hơn 5,2 triệu đảng viên đảng CSVN cũng bị cai trị bởi tầng lớp chóp bu độc tài CSVN.
Về quyền lực kinh tế, tầng lớp chóp bu độc tài CSVN nắm 70 nguồn lực kinh tế thông qua các doanh nghiệp được gọi là của nhà nước. 15% nguồn lực kinh tế còn lại nằm trong tay tầng lớp tư bản đỏ và tư bản thân hữu với vài trăm ngàn người.
Tư liệu sản xuất giá trị nhất và tài sản đáng giá nhất là quyền sở hữu đất đai thì 100% nằm trong tay tầng lớp chóp bu độc tài CSVN. Họ thích cướp của người dân lúc nào là họ cướp thông qua dự án này nọ, chỉ bố thí cho người dân với giá rẻ mạt. Gần 97 triệu dân chỉ nắm 5% nguồn lực kinh tế còn lại.
Về truyền thông, các phương tiện thông tin đại chúng như phát thanh, truyền hình, báo chí,… đều nằm trong tay tầng lớp chóp bu độc tài CSVN. Họ kiểm soát và chi phối toàn bộ từ nhân sự cho tới nội dung. Có thể nói những bất công của xã hội loài người thì đang hiện diện trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam.
Như vậy, qua phần phân tích trên, chúng ta có thể nhận thấy có 2 loại hình CNXH. Thứ nhất, CNXH dân chủ văn minh thì đã và đang hiện diện ở các nước Tư bản Dân chủ đa đảng; Thứ hai, CNXH man rợ thì đã và đang hiện diện và gắn chặt với chế độ độc tài CS trên đất nước Việt Nam từ gần 80 năm qua.
Câu hỏi mà mọi người quan tâm là đảng CSVN có thể xây dựng được CNXH dân chủ, văn minh ở Việt Nam hay không?
Muốn có được những bản chất, đặc trưng tốt đẹp của CNXH như các nước Bắc Âu thì phải có nền chính trị dân chủ đa đảng và mọi công dân đều bình đẳng. Nhưng đảng CSVN không thể tồn tại và giành được quyền lực chính trị trong nền chính trị dân chủ đa đảng với bầu cử tự do. Đồng thời chế độ độc tài CSVN và CNXH là mâu thuẫn, đối lập với nhau. Đây là mâu thuẫn có tính chất triệt tiêu lẫn nhau. Có độc tài CSVN thì không bao giờ có CNXH, mà có CNXH thì không bao giờ tồn tại chế độ độc tài CSVN. Do vậy, sự sụp đổ của mô hình CNXH man rợ mà đảng CSVN đang áp dụng ở Việt Nam là tất yếu, khách quan.
Gần 80 năm, đảng CSVN áp đặt thứ CNXH man rợ vào Việt Nam: Những thập niên đầu tiên với chế độ quan liêu bao cấp, triệt tiêu kinh tế tư nhân, ngăn sông cấm chợ,… để cả đất nước Việt Nam chìm trong nạn nghèo đói, lạc hậu,…Những thập niên gần đây, đảng CSVN tiến hành cải cách kinh tế, nhưng không cải cách chính trị và tiến hành dân chủ hóa xã hội. Bởi vậy, cả thể chế kinh tế và chính trị đều bị khuyết tật. Nhờ một số cải cách, kinh tế có phát triển, nhưng hậu quả của nó là khủng khiếp: Tham nhũng trở thành quốc nạn, giặc nội xâm của dân tộc; rừng bị tàn phá, khai thác tài nguyên cạn kiệt, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; đạo đức xã hội suy đồi, người tốt trở nên hiếm hoi, kẻ xấu thống trị xã hội; người dân hàng ngày đối diện với tai nạn giao thông kinh hoàng với hàng chục ngàn người chết mỗi năm, thực phẩm, thuốc chữa bệnh,.. giả, kém chất lượng, nhiễm độc tràn lan với hàng trăm ngàn người chết hàng năm,…; Những giá trị cốt lõi và tốt đẹp của CNXH dân chủ chưa bao giờ xuất hiện ở Việt Nam. Nhân dân Việt Nam ở trong và ngoài nước đều phẫn nỗ với chế độ độc tài CSVN. Họ chỉ chờ thời cơ trút sự tức giận bị dồn nén nhiều thập kỷ lên tầng lớp chóp bu độc tài CSVN.
Bởi vậy sự sụp đổ của chế độ độc tài CSVN và cái CNXH man rợ là tất yếu, khách quan và không thể đảo ngược. Câu hỏi tiếp theo là đảng CSVN có biết và hiểu rằng họ đang áp dụng CNXH man rợ ở Việt Nam không? Tất nhiên là họ biết và hiểu! Và họ đang run sợ khi ngày càng có nhiều người dân biết và hiểu điều này.Vậy tại sao đảng CSVN không chịu thay đổi? Thay đổi tức là đảng CSVN phải từ bỏ quyền lực tuyệt đối về chính trị, chấp nhận tự do, dân chủ đa đảng. Điều này trái với bản chất độc tài của đảng CSVN. Mà khi thay đổi bản chất độc tài của chính mình thì đảng CSVN không còn là đảng CS nữa. Vậy nên, một là nó phải trở thành một đảng khác, hai là đảng CSVN bị diệt vong.
Để tồn tại tới ngày hôm nay, đảng CSVN đã và đang làm gì? Gần 80 năm tồn tại, đảng CSVN sử dụng 3 công cụ chính:
Thứ nhất là công cụ chuyên chính, là các lực lượng cảnh sát, an ninh, quân đội, tòa án, nhà tù để trấn áp, bắt cầm tù những người đối lập để đe dọa Nhân dân;
Thứ hai, khống chế về kinh tế để nắm dạ dày của Nhân dân;
Thứ ba, sử dụng bộ máy truyền thông khổng lồ để tuyên truyền dối trá, lừa bịp Nhân dân.
Câu hỏi cuối cùng là Nhân dân Việt nam phải làm gì để thoát khỏi chế độ đôc tài và thứ CNXH man rợ của đảng CSVN? Mọi người dân đều phải nhận thức được nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mình trong việc đấu tranh xóa bỏ chế độ độc tài CSVN.
Nhận thức và hành động phải luôn đi kèm với nhau.
- Quảng Cáo -