Nhạc chế: “Trong Cơn Ngu”

FBker Cao Hải Thanh

4
- Quảng Cáo -

Một mai qua cơn vui
Dân Việt lại bùi ngùi
Không còn đường ta lui
Hờ hững với chính trị
Sống vô tâm, vô tri
Lâu dần thành ngu si

Toàn là ăn với chơi
Thích ngao du muôn nơi
Chân dài và xe hơi
Báo chí chuyên đặt điều
Bé Trinh ôm Hoàng Kiều
Thế nhưng xem thật nhiều

Còn tình hình giang sơn, nước non
Hoàng Sa vốn quê hương ta chẳng còn
Buồn thay ít ai quan tâm chuyện này
Toàn nâng chén ly mặc tình mê say

Chìm sâu trong cơn mê
Không tìm đường trở về
Sống cuộc đời lê thê
Càng lúc thêm ngu hèn
Khoái ganh đua bon chen
Cứ chịu nhục cho quen

- Quảng Cáo -

Sợ cộng nô thế ư?
Giá xăng tăng vô tư
Vẫn trùm mền khư khư
Nếu đã cam phận lừa
Thích thay trâu cày bừa
Nói thêm cũng bằng thừa

Còn tình hình giang sơn, nước non
Hoàng Sa vốn quê hương ta chẳng còn
Buồn thay ít ai quan tâm chuyện này
Toàn nâng chén ly mặc tình vui say

Chìm sâu trong cơn mê
Không tìm đường trở về
Sống cuộc đời lê thê
Càng lúc thêm ngu hèn
Khoái ganh đua bon chen
Cứ chịu nhục cho quen

Sợ cộng nô thế ư?
Giá xăng tăng vô tư
Vẫn trùm mền khư khư
Nếu đã cam phận lừa
Thích thay trâu cày bừa
Nói thêm cũng bằng thừa

(Cải biên bài hát “Qua cơn mê” của Nhật Ngân
Đặt lời mới và trình bày: Dâu bể tang thương (Facebook: Cao Hải Thanh)

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=60smZi-RTxA

- Quảng Cáo -

4 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here