Saturday, January 25, 2020
Trang chủ Chữ ghi dấu Tach-trung

Chữ ghi dấu: tach-trung

Thoát Trung hay tách Trung?

Do đó, “cách Trung” là ngôn từ phù hợp và thể hiện tiến trình lâu dài, đi từ sự độc lập – tự chủ trong xây dựng nền kinh tế giảm phụ thuộc, cho đến thiết lập nền văn hóa mới và tiên tiến. Từ đó, có cơ sở để tách Trung ra khỏi lĩnh vực chế độ chính trị.
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux