Saturday, February 22, 2020
Trang chủ Chữ ghi dấu Mai-quoc-an

Chữ ghi dấu: mai-quoc-an

Quyền được biết

Để dân phải cay đắng thốt lên “Không sợ Việt Tân, chỉ sợ Việt gian!” là tội lỗi của ai? Để dân phải uất ức bật ra câu “Mất nước không phải do thế lực thù địch, mà do thế lực thờ địch!” là tội lỗi của ai? Để dân tức giận nói rằng “Không sợ bọn cầm quyền phương Bắc. Chỉ sợ bọn cầm tiền phương Bắc!” là tội lỗi của ai? Để dân không còn là chủ thể trong khẩu hiệu “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” là tội lỗi của ai?

Họ muốn tôi không viết về Đặng Văn Hiến

Những người nông dân bị dồn tới đường cùng sẽ sợ một án tử ư? Tính nghiêm minh của pháp luật để mặc tình các người thao túng ư? Điều đó thể hiện quy luật của Marx về mâu thuẫn xã hội là có áp bức sẽ có đấu tranh
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux