Nguyễn Phú Trọng – Rắn giả Lươn 2

Thư của viên chức cán bộ đảng viên ủng hộ Trịnh Xuân Thanh gửi Người Buôn Gió Trích từ “Trịnh Xuân Thanh đường xa vạn dặm 4”- Người Buôn Gió (Người Buôn Gió: Tôi đăng bài viết này, không phải vì thông tin trong đó, không phải vì nó hay, nó độc đáo gì ở nội … Continue reading Nguyễn Phú Trọng – Rắn giả Lươn 2

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux