Wednesday, October 23, 2019
Trang chủ Chữ ghi dấu Tuong-quan-luc-luong

Chữ ghi dấu: tuong-quan-luc-luong

So sánh tương quan lực lượng – ta thắng, địch thua là cái chắc!

Giang Nam (VNTB)| “Ta nhất định thắng, địch nhất định thua !” Tướng đấu tướng Ta có 4 đại tướng, chưa kể “đại tướng về hiu”. Trung Quốc bỏ đại tướng,...
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux