Tuesday, May 30, 2023
Trang chủ Chữ ghi dấu Tri-thuc

Tag: tri-thuc

Luận về hai chữ Tri thức và Trí thức

Đỗ Văn Phúc - (VNTB) – Trong đại chúng thường không phân biệt rõ ràng giữa hai chữ “Tri thức” và “Trí thức”. Hễ thấy...

Những “tinh hoa” cổ hủ

Những “bộ óc cấp tiến”, lớp “tinh hoa” trong nhóm phản tỉnh mà vẫn tư duy vậy, khó thoát đảng. Đến họ cũng không thoát nổi, nói chi thoát cho dân tộc, quốc gia. Tôi đã sai, khi quá kỳ vọng vào lớp nhân sĩ này. Họ quá già rồi. Phải hướng về lớp trẻ thôi.

Tình cảnh bi đát của dân tộc

Con cá đại dương khả năng sống sót cao hơn con cá trong ao, con cá trong ao khả năng sống sót cao hơn con cá trong thau.

Nỗi cô đơn của người trí thức

Khi nghe đến hàng trăm nghìn những sinh viên trẻ Hồng Kông, rồi hàng chục vạn người trẻ Hàn Quốc xuống đường biểu tình...

Từ Duy Thức đến Tỉnh Thức

Mỗi người trên con đường học vấn, để đạt được địa vị Trí Thức bởi số lượng bằng cấp mà người đó có được...

Trí thức trong cuộc đấu tranh dân chủ hóa đất nước

Ở Việt Nam, giới trí thức luôn là một lưc lượng góp phần khai sáng dân trí trong sự nghiệp dựng nước và giữ...

Mì ăn liền và bệnh lười – Con đường của diệt vong

  Một đất nước luôn nằm trong những top đầu khó hiểu và ngược đời như tham nhũng, nợ công cao so với GDP, số...
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux