Saturday, January 28, 2023
Trang chủ Chữ ghi dấu Thi-xa-hong-linh

Chữ ghi dấu: thi-xa-hong-linh

Bản lên tiếng của Hội giáo chức Chu Văn An về việc UBND thị xã Hồng Lĩnh điều động...

BẢN LÊN TIẾNG CỦA HỘI GIÁO CHỨC CHU VĂN AN VỀ VIỆC UBND THỊ XÃ HỒNG LĨNH (HÀ TĨNH) NHIỀU LẦN “ĐIỀU ĐỘNG” GIÁO...

Điều cô giáo đi tiếp khách – Tiếng chuông nguyện của khẩu hiệu: “Văn minh, công bằng, dân chủ.”

Xin miễn kể lại sự kiện và dư luận mấy ngày qua. Xin nói ngay mấy nhận định’ Không thể chấp nhận được những ý...

Phận bọt bèo… của các nữ giáo viên bị buộc tiếp rượu quan khách *)

Bao nhiêu thế hệ rút kinh nghiệm nữa để có thể lớn lên thành người với những điều đúng đắn? Cái giá của sự chấp...
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux