Saturday, January 18, 2020
Trang chủ Chữ ghi dấu Thao-nguyen

Chữ ghi dấu: thao-nguyen

Trần Văn Quyền – Em cho tôi niềm tin và hy vọng

Tôi xác quyết rằng, những con người như em Trần Văn Quyền, Nguyễn Văn Viễn và Châu Văn Khảm không bao giờ có tư tưởng bạo lực chứ đừng nói là khủng bố.
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux