Friday, December 6, 2019
Trang chủ Chữ ghi dấu Ocean-view

Chữ ghi dấu: ocean-view

Ngàn năm giặc vẫn còn ngồi sau lưng

N ếu địa phương buông lỏng thì trung ương phải xử. Phá hoại đất nước này chính là những kẻ có quyền tiếp tay cho giặc, chứ "phản động" có ai đủ sức phá nổi thế đâu? Nha Trang bắt "phản động" cho lắm vào, rồi cũng tan nát hết vì không có ai dám đứng ra lên tiếng bảo vệ lợi ích đất nước này.
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux