Sunday, January 29, 2023
Trang chủ Chữ ghi dấu No-nuoc-ngoai

Chữ ghi dấu: no-nuoc-ngoai

‘Lượng vàng, tiền trong dân còn nhiều lắm!’ hay lại tìm cách móc túi dân?

Minh Quân (VNTB) | Tại kỳ họp quốc hội tháng 5 - 6 năm 2019, một số đại biểu quốc hội đang xót xa cho...

Chính phủ Việt Nam đang nợ nước ngoài bao nhiêu tiền?

Những tham vấn của ông Lê Đăng Doanh, theo một số luật sư chuyên trách tư vấn đầu tư ở Sài Gòn, thì Việt Nam chỉ có thể học tập mỗi Trung Quốc; vì trên thế giới ngân sách quốc gia chỉ dùng để quản trị đất nước, chứ không phải dành trích khoản nào để ‘nuôi’ bộ máy hành chính của các đảng phái chính trị như Việt Nam.

Trả nợ còn không xong, lấy đâu ra “bảo lãnh vay”?

PVN muốn chính phủ bảo lãnh vay thêm 1,2 tỉ đô
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux