Thursday, October 18, 2018
Trang chủ Chữ ghi dấu Nhat-the-hoa

Chữ ghi dấu: nhat-the-hoa

Hoàng đế Nguyễn Phú Trọng và số phận Việt Nam

Fb. Đỗ Ngà| Khi hay tin Trần Đại Quang tắt thở, tôi đã có nhận xét nghiêng về khả nặng Nguyễn Phú Trọng sẽ nhất thể...

Ừ, nhất thể hóa! Rồi bao giờ tiến hóa?

Nếu đem khối nợ 3,5 triệu tỷ đồng chia cho tổng số công dân của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mỗi người sẽ mang khoản nợ khoảng 35 triệu đồng. So với năm ngoái, khoản nợ này đã tăng thêm chừng bốn triệu đồng/người.

Cuối cùng cũng chả biết mô tê mà lần

Blogger Nguyễn Thông| Trích một đoạn trên báo Thanh Niên điện tử ngày 7.10: "Trao đổi với cử tri về vấn đề này, Tổng bí...

Vì sao ông Trọng ‘thích’ ngồi thêm ghế chủ tịch nước?

Blogger Phạm Chí Dũng| Không phải ngẫu nhiên mà ông Trọng không thể kiên nhẫn chờ thêm nửa năm hoặc tối thiểu là ba tháng...

Đại hội 13’ vừa xảy đến!

Phạm Chí Dũng - VOA| Bởi các đại hội 5 năm một lần của đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt lên đầu nhiệm vụ...

Người dân phải gánh chịu những gì, đất nước sẽ đi về đâu sau khi “NHẤT THỂ HÓA”???

Fb. Nguyễn Việt Nam| Việc ai là người nắm giữ ngôi vương bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì ai lên cũng...

Đức trị, đảng trị hay pháp trị ?

Fb. Trương Nhân Tuấn| Vừa đứng đầu đảng vừa đứng đầu nhà nước, ông Trọng có thể dùng thẩm quyền của Tổng bí thư để...

Nguyễn Phú Trọng làm chủ tịch nước

Blogger Người Buôn Gió| Ông Trọng làm chủ tịch nước là tin gây chấn động dư luận xã hội Việt Nam sau tin chủ tịch...

Vẫn là cái lưỡi không xương

JB. Nguyễn Hữu Vinh - RFA| Xưa nay, việc người cộng sản dối trá nói xuôi, làm ngược là chuyện thiên hạ nói nhiều. Dẫn...

Ván bài Nhất thể hóa và chiêu thức của một kẻ “điếm chính trị”

Kami - RFA| Đức nhỏ mà ở ngôi cao, trí mọn mà mưu sự lớn. Nếu không gặp họa là hiếm lắm vậy." - (Kinh dịch) Truyền...
...