Saturday, April 1, 2023
Trang chủ Chữ ghi dấu Nguoi-tan-dinh

Tag: nguoi-tan-dinh

Một nhóm “diễn biến hoà bình” không thể xếp loại (*)

Người Tân Định - (VNTB) – Họ ra đi chỉ để mong được sống như những người bình thường trong xã hội tự do dân chủ. Ban...

Việt Nam phải tôn trọng sự khác biệt của chính người dân mình

Người Tân Định - (VNTB) – ĐCSVN phải tôn trọng nhân quyền, tôn trọng sự khác biệt của chính người dân Việt Nam trước khi...

Sơ lược về nguyên nhân và hệ lụy của sự cai trị độc đảng tại Việt Nam (*)

ệ thống độc đảng hay chế độ đảng trị ở Việt Nam hiện nay là hình thức chính quyền do một đảng duy nhất, ĐCSVN, thành lập và không cho phép bất cứ một đảng khác có mặt trong nước dưới bất cứ hình thức nào.
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux