Saturday, December 10, 2022
Trang chủ Chữ ghi dấu Nganh-su-pham

Chữ ghi dấu: nganh-su-pham

Ngành công an và sư phạm, một đắt hàng một bị ruồng bỏ

Đỗ Ngà Lâu nay ngành giáo dục bị liệt vào loại “chuộc chạy cùng sào bước vào sư phạm”, nghĩa là xã hội dưới...

Ngành sư phạm ngày càng tụt hậu

Một trong những quan ngại lớn nhất của dư luận xã hội Việt Nam hiện nay là nền giáo dục ngày càng sa sút...
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux