Tuesday, March 28, 2023
Trang chủ Chữ ghi dấu Le-thi-thanh-binh

Tag: le-thi-thanh-binh

Chính trị là gì và tại sao ta nên quan tâm?

Một chế độ mà có những kẻ này làm lãnh đạo và để chúng ra luật là một CHẾ ĐỘ TỒI BẠI, THỐI NÁT VÌ THAM, chúng sẽ HẠI CHẾT DÂN, như chế độ độc đảng chuyên quyền của VN và TQ hiện nay. Chúng sẵn sàng bán rẻ cả dân tộc, chỉ vì lòng tham vô đáy của chúng.

Dễ hiểu tại sao Hồ Ngọc Đại già mồm

Vậy số tiền viện trợ không hoàn lại 84,6 triệu USD này đi đâu?

Thơ: Mục đích của giáo dục

Kẻ thù PHƯƠNG BẮC không đội trời chung của dân tộc CHƯA BAO GIỜ TỪ BỎ ÂM MƯU DIỆT CHỦNG ĐỂ CHẾM TOÀN BỘ VIỆT NAM.

Nên cười hay nên khóc? Tự hào hay tự trào?

“Tự hào Việt Nam” cơn cuồng dại Súc vật đầy đường cứ cởi ra Chế độ thối nát trên xuống dưới Vận nước đắm chìm, vẫn tự ca......

Phản động là gì?

Chính vì lãnh đạo nhà nước này KHÔNG DO DÂN BẦU RA, mà do Đảng chỉ định, nên họ đặt QUYỀN và LỢI của Đảng lên trên cả Tổ quốc và Dân tộc. Họ biết rất rõ quốc nạn tham nhũng hiện nay trong đám lãnh đạo Đảng từ trung ương tới địa phương KHÔNG THỂ DIỆT TRỪ vì chúng đều là đảng viên do Đảng cử ra, nên đảng KHÔNG THỂ khởi tố chúng theo đúng pháp luật.
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux